Fruits de Mer,  van Studio ID Eddy met wijkbewoners

Van 1 december 2020 to 28 februari 2021 zie je op de Zaagmolenbrug de kunstinstallatie Fruits de Mer van Studio ID Eddy/Eddy Kaijser in het brugwachtershuisje. Het kunstwerk ontstaat langzaam en groeit steeds verder. In het huisje is het kunstwerk drie maanden lang dag en nacht te zien. Schoolkinderen verzamelen onder leiding van Plastic Whale afval uit de rivier dat in het huisjes te zien is. Steeds meer afval wordt mooi gedecoreerd in de ruimte gehangen. Hoe langer het duurt hoe meer het vorm krijgt. Het afval verandert in een kunstwerk van plastic.

Het kunstwerk is eerder ook samen met senioren uit de wijk gemaakt. Zij hebben de kleurrijke vormen gehaakt uit opgevist plastic uit de Rotte: van zwerfvuil naar kunstwerk. Er zijn verschillende patronen en ontwerpen gemaakt in een workshop in de buurt. Uiteindelijk werd alles samengevoegd tot een kleurrijk kunstwerk.

Workshop

De workshop is ontstaan vanuit de wens naar meer aandacht voor de Rotte en de natuur. Door de rivier schoon te maken en er een kunstwerk van te maken ontstaat er meer bewustwording voor onze omgeving. Ook ouderen zijn deel van de maatschappij. Met hun creativiteit en inzet gaan we de vervuiling te lijf. Met als resultaat een kunstwerk met een serieuze boodschap.

Organisatie

Initiatief: Studio ID Eddy / Eddy Kaijser

Partners & advies: Pluspunt Senioren, Noordplein 12, Plastic Whale Rotterdam, cultuurregisseur Kra-Cro, cultuurregisseur Noord, Community Plastics, Stichting Brugwachtershuisjes, Stichting Plezierrivier de Rotte, Natuurstad, WaterWijzer, Jasper de Gelder, Mevr.Verschoor, Mevr. Miep van Dijk, Mevr. Tinie Bol, Mevr. Mary van Gool, Mevr. Esmee Meelhuysen, Mevr. Sjaan Temel, Mevr. Agnes Vaillant en Mevr Lurdes.

Ondersteund door: Gemeente Rotterdam, Elise Mathildefonds, Havensteder

www.ideddy.com